Про циклову комісію викладачів напряму підготовки комп'ютерних дисциплін

 Розвиток спеціальностей галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» 

Стрімка хода автоматизації і комп’ютеризації не обминули і РЕГІ коледж, у якому самою концепцією створення коледжу було передбачено підготовку фахівців за найсучаснішими спеціальностями. Саме спеціальності «Розробка програмного забезпечення» напряму «Програмна інженерія» та «Обслуговування комп‘ютерних систем та мереж» напряму «Комп‘ютерна інженерія» відображає інженерний напрям підготовки молодших спеціалістів. Створення сучасних комп‘ютерних класів, використання новітнього програмного забезпечення та комп‘ютерного обладнання, формування висококваліфікованого складу викладачів дозволяє готувати конкурентноспроможних техників-програмістів та техніків по обслуговуванню комп‘ютерної техніки.

Інженерний напрям започатковано у коледжі ліцензуванням у 2003 році спеціальностей «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем та мереж» та «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень». Необхідність підготовки за цими спеціальностями було викликано зростаючим попитом промислових підприємств різних форм власності, закладів і організацій в спеціалістах з експлуатації, обслуговування електронно-обчислюваних машин і систем та розроблення для них програмного забезпечення.

Створення у 2003 році відділення комп‘ютерних наук та комп‘ютерної інженерії, яке очолював протягом 4 років кандидат технічних наук, доцент Борис Борисович Круліковський, реалізувало прагнення надати молоді можливостей отримання найсучасніших професій. Вивчення гуманітарно-економічних та професійних дисциплін формує різнобічно розвиненого фахівця з широким кругозором. Організація навчального процесу – найголовніша складова успішного навчання. Вимогливе та водночас доброзичливе ставлення керівника відділення до студентів та викладачів створило ділову атмосферу, яка допомогла успішно пройти у 2006 році першу акредитацію комп’ютерних спеціальностей та випустити перших випускників.

У 2006 році були створені дві випускові циклові комісії: циклова комісія викладачів комп’ютерної інженерії та циклова комісія викладачів комп’ютерних дисциплін.

Циклову комісію викладачів комп’ютерної інженерії очолював на той час кандидат технічних наук, доцент, викладач вищої категорії Рудик Андрій Вікторович. Наукові інтереси пов’язані з технічною діагностикою цифрових пристроїв та засобів обчислювальної техніки, а також з безпекою операційних систем та інформаційних технологій. Викладає дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка”, “Електрорадіовимірювання” та “Мікропроцесорні системи”. Є автором більше 70 наукових робіт, з яких 12 патентів України. Активно займається навчально-методичною роботою (опубліковано 6 навчальних посібників), впроваджує інтерактивні методики навчання. Багато часу приділяє індивідуальній роботі зі студентами. Під його керівництвом студенти розробляють курсові та дипломні проекти.

Вагомий внесок в становлення та розвиток спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» внесли викладачі Круліковський Борис Борисович, Табенська Оксана Валентинівна, Філоненко Володимир Васильович, Нечипорук Богдан Дмитрович, Пшеничний Василь Васильович, Панасюк Руслан Віталійович, Соляк Людмила Василівна, Волков Павло Миколайович, Приймак Віталій Георгійович, Заулочний Степан Анатолійович, Сідлецький Валентин Олександрович, Козин Ольга Іванівна, які працювали в коледжі в різні роки протягом 2003-2012 рр.

Основними напрямками науково-дослідної роботи циклової комісії є

1. Мікропроцесорні системи:

 • Розробка систем управління технологічними процесами
 • Розробка електрорадіовимірювальних пристроїв на основі мікропроцесорів;

2. Технічна діагностика засобів обчислювальної техніки

 • Розробка програм перевірки справності модулів пам‘яті;
 • Розробка програмних засобів діагностики портів введення-виведення;

3. Системи передавання інформації

 • Методи та засоби передавання інформації;
 • Захист інформації та безпека її передавання

Головою циклової комісії викладачів комп’ютерних дисциплінстала викладач вищої категорії Шевченко Ірина Мавіївна.

Викладає дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови”, «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми і структури даних», керує практиками з програмування, курсовим та дипломним проектуванням. Активно займається навчально-методичною роботою, впроваджує сучасні методики навчання, а також передає навчально-педагогічний досвід молодим викладачам.

Підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень», а пізніше за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення» професійно здійснювали талановиті викладачі Тадеєв Петро Олександрович, Годлик Андрій Іванович, Алексєевець Ольга Павлівна, Напримєрова Ольга Петрівна, Войтюк Юлія Дмитрівна, Войтишин Володимир Володимирович, Чандик Руслан Йосипович, Ющук Валентина Володимирівна, Богут Олег Михайлович, Гожа Жанна Богданівна, Бухтіярова Світлана Станіславівна, Соловей Людмила Ярославівна, Батишкіна Ольга Валеріївна, Возняк Петро Володимирович, Федчук Олександр Валентинович, Назаров Андрій Леонідович, Кравчук Микола Данилович, Каштан Наталія Броніславівна, Ясінський Михайло Миколайович, які в різні роки протягом 2003-2012 рр. були членами циклової комісії.

Для викладачів Панасюка Руслана Віталійовича, Козин Ольги Іванівни, Годлика Андрія Івановича, Алексєевець Ольги Павлівни, Войтюк Юлії Дмитрівни, Войтишина Володимира Володимировича, Богута Олега Михайловича, Гожої Жанна Богданівни, Знайдюк Наталії Олександрівни, Бобрик Світлани Анатоліївни, Воронко Мар’яни Михайлівни коледж став стартовим майданчиком в професійне життя. Досвідчені викладачі щиро діляться своїм професійним, педагогічним та життєвим досвідом з молодими колегами.

Сьогодні зростанням молодих фахівців в галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» опікуються колектив циклової комісії викладачів напряму підготовки Інформатика та обчислювальна техніка у складі доктора педагогічних наук, кандидата фізико-математичних наук, професора, викладача вищої категорії Тадеєва Петра Олександровича, кандидата фізико-математичних наук, доцента Кузьменка Анатолія Павловича, викладачів вищої категорії Шевченко Ірини Мавіївни, Суховецького Ігоря Олеговича, викладачів, спеціалістів ІІ категорії Галянт Світлани Анатоліївни та Знайдюк Наталії Олександрівни, викладачів Гулянської Мар’яни Михайлівни, Бондарини Ірини Володимирівни, Борисюк Любомири Романівни, Бережнюк Катерини Сергіївни, Шидловської Ольги Петрівни, Левчук Мар‘яни Василівни.

Основними напрямками науково-дослідної роботи циклової комісії є

1. Створення  програмного забезпечення  підтримки навчального процесу:

 • Розробка навчально-контролюючих програм;
 • Розробка електронних підручників;
 • Розробка мультимедійних уроків;
 • Розробка демонстраційних систем;
 • Розробка тестових програм.

2. Створення баз даних та знань:

 • Розробка інформаційно-пошукових систем;
 • Розробка інформаційно-облікових систем;
 • Розробка експертних систем.

3. Створення програмного забезпечення обчислювальних процесів:

 • Програмна реалізація алгоритмів числових методів;
 • Програмна реалізація алгоритмів матричної алгебри.

Слід підкреслити, що організація навчально-виховного процесу має на меті забезпечити єдність навчання і виховання в підготовці майбутніх фахівців.

Студенти беруть участь у роботі клубів за інтересами, спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності.

Метою виховної роботи зі студентською молоддю є формування національної гідності, готовності до праці в ім'я України, вироблення глибокого розуміння громадянського обов'язку, формування духовної особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання правової культури, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей.

Виховна робота викладачів спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, формування передового світогляду студентської молоді. Важлива роль надається зустрічам студентів з відомими науковцями, з кращими працівниками за напрямами підготовки студентів. Студенти беруть активну участь у проведенні традиційних фестивалів та свят „Студентська весна", «Міс коледжу», „Містер коледжу”, тощо. 

 

 

 

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Наші досягнення
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Соціальної роботи
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фінансово-економічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. акад. С. Дем'янчука, 4
факс. (0362) 60-88-61
тел. (0362) 23-03-68
моб. (067) 361-16-60
Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.

Тролейбус №3, №10 
маршрутне таксі №64, 30.
Зупинка Радіо завод.
Наш e-mail: regik2002@meta.ua

Останні новини

Цьогоріч виповнюється 75 років з часу створення Української повстанської армії, символічним днем заснування якої є 14 жовтня 1942 року.
На один день у нашому коледжі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив! Студенти  
11 жовтня студенти першого та другого курсу відвідали
Напередодні Дня працівника освіти студенти Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу привітали професорсько-викладацький склад та усіх працівників Коледжу.
13 вересня 2017р. викладачі та студенти циклової комісії комп'ютерних дисциплін святкували професійне свято
Більше новин

©2002-16 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту, гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.