Про циклову комісію викладачів напряму підготовки комп'ютерних дисциплін

 Розвиток спеціальностей галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» 

Стрімка хода автоматизації і комп’ютеризації не обминули і РЕГІ коледж, у якому самою концепцією створення коледжу було передбачено підготовку фахівців за найсучаснішими спеціальностями. Саме спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія»» відображають інженерний напрям підготовки молодших спеціалістів. Створення сучасних комп‘ютерних класів, використання новітнього програмного забезпечення та комп‘ютерного обладнання, формування висококваліфікованого складу викладачів дозволяє готувати конкурентноспроможних техніків-програмістів та техніків по обслуговуванню комп‘ютерної техніки.
Інженерний напрям започатковано у коледжі ліцензуванням у 2003 році спеціальностей «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем та мереж» та «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень». Необхідність підготовки за цими спеціальностями було викликано зростаючим попитом промислових підприємств різних форм власності, закладів і організацій в спеціалістах з експлуатації, обслуговування електронно-обчислюваних машин і систем та розроблення для них програмного забезпечення.
Створення у 2003 році відділення комп‘ютерних наук та комп‘ютерної інженерії, яке очолював протягом 4 років кандидат технічних наук, доцент Борис Борисович Круліковський, реалізувало прагнення надати молоді можливостей отримання найсучасніших професій. Вивчення гуманітарно-економічних та професійних дисциплін формує різнобічно розвиненого фахівця з широким кругозором. Організація навчального процесу – найголовніша складова успішного навчання. Вимогливе та водночас доброзичливе ставлення керівника відділення до студентів та викладачів створило ділову атмосферу, яка допомогла успішно пройти у 2006 році першу акредитацію комп’ютерних спеціальностей та випустити перших випускників.
У 2006 році були створені дві випускові циклові комісії: циклова комісія викладачів комп’ютерної інженерії та циклова комісія викладачів комп’ютерних дисциплін.
Циклову комісію викладачів комп’ютерної інженерії очолював на той час кандидат технічних наук, доцент, викладач вищої категорії Рудик Андрій Вікторович. Його наукові інтереси пов’язані з технічною діагностикою цифрових пристроїв та засобів обчислювальної техніки, а також з безпекою операційних систем та інформаційних технологій. Викладав дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка”, “Електрорадіовимірювання” та “Мікропроцесорні системи”. На той час був автором більше 70 наукових робіт, з яких 12 патентів України.
Вагомий внесок в становлення та розвиток спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» внесли викладачі Круліковський Борис Борисович, Табенська Оксана Валентинівна, Філоненко Володимир Васильович, Нечипорук Богдан Дмитрович, Пшеничний Василь Васильович, Панасюк Руслан Віталійович, Соляк Людмила Василівна, Волков Павло Миколайович, Приймак Віталій Георгійович, Войтишин Володимир Володимирович, Заулочний Степан Анатолійович, Сідлецький Валентин Олександрович, Козин Ольга Іванівна, Борисюк Любомира Романівна, які працювали в коледжі в різні роки протягом 2003-2017 рр.


Основними напрямками науково-дослідної роботи циклової комісії є:


1. Мікропроцесорні системи:
Розробка систем управління технологічними процесами
Розробка електрорадіовимірювальних пристроїв на основі мікропроцесорів;
2. Технічна діагностика засобів обчислювальної техніки
Розробка програм перевірки справності модулів пам‘яті;
Розробка програмних засобів діагностики портів введення-виведення;
3. Системи передавання інформації
Методи та засоби передавання інформації;
Захист інформації та безпека її передавання
Головою циклової комісії комп’ютерних дисциплін стала викладач вищої категорії Шевченко Ірина Мавіївна.
Викладала дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови”, «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми і структури даних», керувала практиками з програмування, курсовим та дипломним проектуванням.
Підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень», а пізніше за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення» професійно здійснювали талановиті викладачі Тадеєв Петро Олександрович, Годлик Андрій Іванович, Алексєевець Ольга Павлівна, Напримєрова Ольга Петрівна, Войтюк Юлія Дмитрівна, Войтишин Володимир Володимирович, Чандик Руслан Йосипович, Ющук Валентина Володимирівна, Богут Олег Михайлович, Гожа Жанна Богданівна, Бухтіярова Світлана Станіславівна, Соловей Людмила Ярославівна, Батишкіна Ольга Валеріївна, Возняк Петро Володимирович, Федчук Олександр Валентинович, Назаров Андрій Леонідович, Кравчук Микола Данилович, Каштан Наталія Броніславівна, Ясінський Михайло Миколайович, які в різні роки протягом 2003-2017 рр. були членами циклової комісії.
Для викладачів Панасюка Руслана Віталійовича, Козин Ольги Іванівни, Годлика Андрія Івановича, Алексєевець Ольги Павлівни, Войтюк Юлії Дмитрівни, Войтишина Володимира Володимировича, Богута Олега Михайловича, Гожої Жанна Богданівни, Знайдюк Наталії Олександрівни, Бобрик Світлани Анатоліївни, Воронко Мар’яни Михайлівни коледж став стартовим майданчиком в професійне життя. Досвідчені викладачі щиро діляться своїм професійним, педагогічним та життєвим досвідом з молодими колегами.
Сьогодні зростанням молодих фахівців в галузі знань «Інформаційні технології» зі спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія» опікуються колектив циклової комісії комп’ютерних дисциплін на чолі з викладачем вищої категорії Галянт Світланою Анатоліївною та у складі: кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету Нечипорука Богдана Дмитровича; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету Мислінчука Володимира Олександровича; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів Лотюка Юрія Георгійовича; спеціалістів І категорії Знайдюк Наталії Олександрівни, Левчук Мар‘яни Василівни, старшого викладача Соловей Людмили Ярославівни; викладачів Гулянської Мар’яни Михайлівни, Бережнюк Катерини Сергіївни. 

Основними напрямками науково-дослідної роботи циклової комісії є

1. Створення  програмного забезпечення  підтримки навчального процесу:
Розробка навчально-контролюючих програм;
Розробка електронних підручників;
Розробка мультимедійних уроків;
Розробка демонстраційних систем;
Розробка тестових програм.
2. Створення баз даних та знань:
Розробка інформаційно-пошукових систем;
Розробка інформаційно-облікових систем;
Розробка експертних систем.
3. Створення програмного забезпечення обчислювальних процесів:
Програмна реалізація алгоритмів числових методів;
Програмна реалізація алгоритмів матричної алгебри.
Слід підкреслити, що організація навчально-виховного процесу має на меті забезпечити єдність навчання і виховання в підготовці майбутніх фахівців.
Студенти беруть участь у роботі клубів за інтересами, спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності.
Метою виховної роботи зі студентською молоддю є формування національної гідності, готовності до праці в ім'я України, вироблення глибокого розуміння громадянського обов'язку, формування духовної особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання правової культури, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей.
Виховна робота викладачів спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, формування передового світогляду студентської молоді. Важлива роль надається зустрічам студентів з відомими науковцями, з кращими працівниками за напрямами підготовки студентів. Студенти беруть активну участь у проведенні традиційних фестивалів та свят коледжу.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії  
0673611660.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 8 червня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

 

 

©2002-2022 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.