Про циклову комісію Педагогічних дисциплін

З метою вдосконалення підготовки майбутніх вчителів початкових класів, активізації наукових пошуків у галузі педагогіки початкової ланки освіти у вересні 2005 р. в коледжі було засновано циклову (предметну) комісію  викладачів педагогічних дисциплін.

З перших років роботи циклової комісії були закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді. Колектив циклової комісії всі свої зусилля спрямовує на теоретико-професійне становлення майбутніх спеціалістів початкової освіти, сприяє  розвитку їх творчості та педагогічної майстерності. Викладачі циклової комісії, маючи достатньо високий науково-методичний потенціал, здатні забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців для навчальних закладів.

Головним напрямом роботи викладачів циклової комісії є забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості студента, активізація його пізнавальної діяльності.

У цикловій комісії розроблена і затверджена в установленому порядку відповідна програмно-методична документація з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності з державними стандартами розроблені навчальні плани і програми, складені робочі навчальні програми, які враховують багатофункціональність освітнього процесу з даної спеціальності. Створені  та постійно вдосконалюються навчально-методичні комплекси з дисциплін.  Особлива увага надається організації самостійної роботи студентів, і в зв'язку з цим викладачі працюють над розробкою методичного забезпечення для самостійної роботи студентів та вдосконаленням форм поточного і підсумкового контролю.

Актуальною ділянкою роботи циклової комісії є активна співпраця із загальноосвітніми закладами, яка передбачає вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, проведення спільних засідань циклової комісії з педагогічними колективами навчально-виховних закладів,  розробку методичних рекомендацій з питань навчання і виховання сучасних школярів, а також проходження педагогічної практики студентами коледжу.

При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання педагогічних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв'язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

Викладачі педагогічних дисциплін відкривають студентам світ науки й праці, любові й добра, допомагають їм пізнати себе і світ навколо себе, показують, як можна винайти формулу власної педагогічної майстерності, не забуваючи формули людяності, вчать жити, працювати й мислити нестандартно. Усіх викладачів комісії об'єднує спільна риса: вони не просто викладають, а через свій предмет формують вчителя нової формації.

 

 

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел.  (0362)64-22-77

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:

П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

маршрутне таксі № 53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Коледж працює у дистанційному режимі згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
Заліково-екзаменаційна сесія для студентів заочної форми
 для  студентів
У Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі
Більше новин

©2002-2020 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.