Про циклову комісію Педагогічних дисциплін

З метою вдосконалення підготовки майбутніх вчителів початкових класів, активізації наукових пошуків у галузі педагогіки початкової ланки освіти у вересні 2005 р. в коледжі було засновано циклову (предметну) комісію  викладачів педагогічних дисциплін.

З перших років роботи циклової комісії були закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді. Колектив циклової комісії всі свої зусилля спрямовує на теоретико-професійне становлення майбутніх спеціалістів початкової освіти, сприяє  розвитку їх творчості та педагогічної майстерності. Викладачі циклової комісії, маючи достатньо високий науково-методичний потенціал, здатні забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців для навчальних закладів.

Головним напрямом роботи викладачів циклової комісії є забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості студента, активізація його пізнавальної діяльності.

У цикловій комісії розроблена і затверджена в установленому порядку відповідна програмно-методична документація з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності з державними стандартами розроблені навчальні плани і програми, складені робочі навчальні програми, які враховують багатофункціональність освітнього процесу з даної спеціальності. Створені  та постійно вдосконалюються навчально-методичні комплекси з дисциплін.  Особлива увага надається організації самостійної роботи студентів, і в зв'язку з цим викладачі працюють над розробкою методичного забезпечення для самостійної роботи студентів та вдосконаленням форм поточного і підсумкового контролю.

Актуальною ділянкою роботи циклової комісії є активна співпраця із загальноосвітніми закладами, яка передбачає вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, проведення спільних засідань циклової комісії з педагогічними колективами навчально-виховних закладів,  розробку методичних рекомендацій з питань навчання і виховання сучасних школярів, а також проходження педагогічної практики студентами коледжу.

При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання педагогічних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв'язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

Викладачі педагогічних дисциплін відкривають студентам світ науки й праці, любові й добра, допомагають їм пізнати себе і світ навколо себе, показують, як можна винайти формулу власної педагогічної майстерності, не забуваючи формули людяності, вчать жити, працювати й мислити нестандартно. Усіх викладачів комісії об'єднує спільна риса: вони не просто викладають, а через свій предмет формують вчителя нової формації.

 

 

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії  
0673611660.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2023

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ РІВНЕНЩИНИ ПРИЙМАЄ НАШ РЕГІ-КОЛЕДЖ

25 квітня 2023 року на базі РЕГІ-коледжу відбулося планове засідання методичного об’єднання методистів коледжів Рівненської області.

Read more...

Обласноме методичне об’єднання методистів ЗФПО Рівненської області

25 квітня 2023 року об 11:00 год на базі ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний  коледж»

Read more...

Про особливості реєстрації на НМТ в 2023 році

3 квітня 2023 року ропочинається реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті, яка триватиме до 3 травня 2023 року.

Read more...

©2002-2022 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.