Про циклову комісію фінансово-економічних дисциплін

Циклова комісія фінансово-економічних здійснює підготовку молодших спеціалістів в галузі «Економіки і підприємництва», що ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями. 

Діяльність циклової комісії орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку яких здійснюють викладачі комісії.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії фінансово-економічних дисциплін є досвід практичної діяльності її викладачів, новітність використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Навчально-методична робота

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», з спеціальностей 5.03050401 «Економіка підприємства» та 5.03050801 «Фінанси і кредит», денної форми навчання.
Викладачі циклової комісії забезпечують викладання близько 40 нормативних і спеціальних курсів з економічних дисциплін.
Колектив циклової комісії проводить значну роботу з оновлення навчальних планів зі спеціальностей «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства»; розробки робочих програм і підготовки молодших спеціалістів; забезпечення навчального процесу матеріалами щодо планування та методичної роботи циклової комісії. Викладачами циклової комісії фінансово-економічних дисциплін підготовлено матеріали методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни, зокрема це тексти лекцій, інструктивно-методичні матеріали до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями для контролю, методичні матеріали з підготовки до іспитів, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових робіт.

Виховна робота

Викладачі циклової комісії проводять значну виховну роботу серед студентів і цілеспрямовано працюють над формуванням у майбутніх фахівців відповідальності за обрану спеціальність, вміння нарощувати свій фаховий потенціал, орієнтуватися у ринковому середовищі, вихованням морально-етичних принципів та норм поведінки і спілкування. Провідна ідея культурно-виховної роботи – ідеал всебічно-розвиненої особистості. Головна мета – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту громадянина, здатного захищати і відстоювати власні позиції і погляди, самовдосконалюватись, керуючись національними інтересами, потребами особистості і суспільства. 
Мета культурно-виховної роботи конкретизується через низку завдань, провідними серед яких є: передача молодому поколінню багатств духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі; виховання мовної культури, глибоке знання й володіння українською мовою як основою національної самобутності; шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини; стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності тощо. 
За кожною академічною групою студентів закріплені куратори. Вони здійснюють контроль за успішністю студентів та за відвідуванням ними занять, аналізують результати рубіжних атестацій, сприяють організації наукової, культурно-масової роботи, знайомляться з умовами їх проживання у гуртожитку. Під керівництвом кураторів студенти відвідують музеї, театри, беруть участь у загальних заходах (спортивні змагання з різних видів, брейн-ринги, конкурси, художня самодіяльність, тощо).
Значна увага зосереджена на організації наукової роботи студентів. Викладачі мають позитивний досвід наукової роботи зі студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Для студентів створені і працюють науково-дослідні студентські гуртки за напрямками “Актуальні проблеми фінансів”, „Стратегічне планування та аналіз діяльності підприємств”, на засіданні яких обговорюються сучасні проблеми оподаткування, банківської діяльності, грошового обігу, діяльності підприємств, їх розвитку в умовах конкурентного середовища. Під керівництвом досвідчених педагогів студенти готують курсові роботи, в яких досліджують теоретичні та практичні проблеми фінансів, розвитку банківської сфери; організації, планування, та обліку діяльності підприємств.

Робочі будні ЦК фінансово-економічних дисциплін
{vsig}CK/econom/pro_ck/1{/vsig}

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146, 
тел. 0673611660
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії 
0990538078.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

Дистанційні консультації приймальної комісії щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 13.00 на платформі Google Meet за посиланням   meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

 

 

©2002-2024 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.