Історія ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

4 червня 2002 року рішенням зборів засновників було укладено Установчий договір про створення Приватного вищого навчального закладу «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж», який став першим приватним вищим навчальним закладом І-ІІ рівнів акредитації на Рівненщині.

26 червня того ж року Рівненська міська рада прийняла рішення №36 «Про дозвіл на відкриття в м. Рівне приватного коледжу «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».

Навчально-виховний процес у коледжі розпочався 17 вересня 2002 року після зарахування до числа студентів навчального закладу 18 абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти в стінах Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем’янчука». Саме з ними і розпочали працювати викладачі-предметники, забезпечуючи належну загальноосвітню підготовку для подальшого продовження навчання студентів за обраною спеціальністю.

Директором коледжу було обрано, тоді ще кандидата фізико-математичних наук, а нині доктора педагогічних наук, професора Тадеєва Петра Олександровича, який до сьогодні обіймає цю відповідальну посаду. Тоді ж розпочалось поступове формування адміністративного та педагогічного колективу коледжу, зокрема: заступником з навчально-методичної роботи призначено Купчишину Тетяну Володимирівну, спеціаліста вищої категорії, старшого викладача, Відмінника освіти України; головним бухгалтером – Демчук Аллу Володимирівну, лаборантом – Овсійчук Наталію Василівну.

На час створення коледжу до складу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін належали одні з кращих викладачів-предметників міста, зокрема: вчителі вищої категорії із значним досвідом викладання - Брудновський Віталій Степанович – викладач української мови та літератури, Кузьмук Ірина Володимирівна та Мельник Любов Юріївна – викладачі математики, Шмига Тетяна Миколаївна – викладач зарубіжної літератури, Мельник Микола Васильович – викладач історії, Федорчук Валерій Петрович - викладач фізики; викладачі – аспіранти: Романів Андрій Степанович – викладач географії, Грицай Наталія Богданівна – викладач біології, Колодич Оксана Богданівна – викладач англійської мови, Завальнюк Андрій Ростиславович - викладач німецької мови, а також молоді викладачі: Єзерська Людмила Леонідівна – викладач хімії, Яцюрик Віктор Дмитрович – викладач фізичного виховання, Чандик Руслан Йосипович – викладач основ інформатики, які працювали в коледжі переважно на засадах сумісництва.

Упродовж 2002–2004 років дирекція коледжу розгорнула наполегливу роботу для забезпечення статутної діяльності коледжу, зокрема, ліцензування освітньої діяльності за різними спеціальностями та напрямами освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст та бакалавр.

Так після проведення відповідної підготовчої роботи, адміністративним колективом коледжу було організовано та пройдено експертні перевірки можливості надання освітніх послуг у сфері вищої та загальної середньої освіти з отриманням відповідних ліцензій Управління освіти і науки Рівненської ОДА (ліцензія з надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням загальноосвітньої підготовки, серія АА № 137559 від 01.10.2002 р.) та Міністерства освіти і науки України за вказаними видами діяльності (ліцензія з надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням вищої освіти, серія АБ № 121524 від 04.01.2005 р.), відповідно до рішень ДАК від 25.02.2003 р, протокол № 43 (наказ МОН України від 13.03.2003 р.), ДАК від 08.04 2003 р., протокол № 44 (наказ МОН України від 23.04.2003 р. № 252), ДАК від 10.06.2003 р., протокол №45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р. № 401), ДАК від 15.07.2003 р., протокол №46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. № 480), ДАК від 22.06.2004 р., протокол №51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. № 558), ДАК від 21.12.2004 р., протокол №53 (наказ МОН України від 27.12.2004 р. № 2728-Л).

Отже, впродовж перших двох років роботи коледжу було ліцензовано підготовку «молодших спеціалістів» за спеціальностями: «Економіка підприємства», «Фінанси», «Початкове навчання», «Правознавство», «Соціальна робота», «Фізичне виховання», «Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем і мереж», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем», «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень» та «бакалаврів» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова», «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова», «Педагогіка і методика середньої освіти. Французька мова».

Для забезпечення підготовки студентів за вказаними спеціальностями у вересні 2003 році було сформовано низку структурних підрозділів, відділень, випускових циклових комісій, а педагогічний колектив поповнився новими штатними викладачами та сумісниками за різними профілями викладання.

Зокрема, для здійснення навчально-виховного процесу в коледжі було сформовано:

- гуманітарне відділення, яке очолила Тадеєва Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач іноземних мов;

- економічне відділення на чолі зі Шкіндер Тамарою Андріївною, викладачем фінансово-економічних дисциплін;

- відділення комп‘ютерних наук та інженерії – Круліковський Борис Борисович, кандидат технічних наук, викладач спеціальних дисциплін;

- навчальну частину (Овсійчук Н. В., Собкович О.А.);

- відділ виховної роботи (Брудновський В.С.);

- відділ ліцензування та акредитації (Тадеєв Ю.П.);

- відділ профорієнтаційної роботи (Шевченко І.М., Чандик Р.Й.);

- відділ довузівської підготовки (Дерлюк І.А.);

- бухгалтерію (Демчук А.В., Демчук О.М.);

- бібліотеку (Бобровська Г.П.);

- приймальну комісію.

До складу викладачів циклової комісії фінансово-економічних дисциплін на етапі її створення увійшли: Сухан М. О., Коваль Л. А, Юрчук Н. С., Мальчик М. В., Шкіндер Т. А., згодом чисельність комісії поповнювалась за рахунок викладачів, які в різні періоди працювали в коледжі: Любко І. О., Ковальчук І. М, Потапчук Л. О., Тадеєвої Н. В., Космацького Ю. М., Синякової Л. О., Бойко С. Т., Козакевич А. С., Козакевич В. М., Довганич М. П., Ткачука М. П., Забутої Т. В., Трофимчук О. В., Опольської С. А., Беднарчук А. Д. На сьогодні педагогічний колектив циклової комісії остаточно сформований із штатних викладачів: Плисюк С. А., Левдер М. А., Демчук А. В., Демчук О. М., Жовнір С. С., Вернюк М. М., Блюсюк В. П.

Циклову комісію комп‘ютерних наук та інженерії створено у вересні 2003 року, до складу якої увійшли викладачі спеціальних дисциплін: Філоненко В. В., Бернацький В. А., Нечипорук Б. Д., Круліковський Б. Б., Шевченко І. М., Чандик Р. Й., Дем‘янюк В. В., Пшеничний В. В., Табенська О. В., а в наступному 2004 році поповнилась викладачами: Соловей Л. Я., Батишкіною О. В., Возняком П. В., Напримєровою О. П., Волковим П. В., Приймаком В. Г., Соляк Л. В., Алексєєвець О. П., Годликом А. І., Зібером Д. В., Заулочним С. А., Назаровим А. Л., Войтишиним В. В. Завдяки діяльності викладачів цієї комісії належним чином було налагоджено роботу комп‘ютерних класів та спеціалізованих лабораторій, що забезпечило передумови для поступового зміцнення матеріальної бази відділення комп‘ютерних наук та інженерії. На сьогодні циклова комісія об‘єднує штатних викладачів: Шевченко І. М., Бондарину І. В., Галянт С. А., Знайдюк Н. О., Борисюк Л. Р. та залучених до викладання спеціальних дисциплін сумісників – Рудика А. В., Суховецького І. О., Сідлецького В. О., Кузьменка А. П.

Викладачі Горчак Т. Г., Пелех Ю. В., Пагута Т. І., Петрук А. П., Дондюк Г. П., Лайсанова О. М., Мартинюк Г. Ф., Тадеєва І. М., Міськова Н. М. були згуртовані у складі циклової комісії викладачів педагогічних та гуманітарних дисциплін, яка є випусковою для молодших спеціалістів – вчителів початкових класів. Пізніше до складу комісії увійшли Яцюрик Т. В., Мартинюк О. Є., Кузьміч О. К.

До складу кафедри іноземних мов, яка була випусковою для студентів-іноземних філологів, в різні періоди її роботи входили: Тадеєва М. І., Іванюк Т. В., Самолюк О. В., Фінчук Г. В., Гук М. В., Рибак О. В., Андріюк Л. О., Шокало А. В., Гомза О. О., Власенко О. С., Герасимчук В. В. На даний час циклова комісія іноземних мов включає: Тадеєву М. І., Чорноус В. П., Шихевич М. П., Євтушка О. М., Лелюх Н. С., Набакорську С. А., Міхневич Г. О., Марчук Н. І., Пашко І. О.

Для підготовки майбутніх юристів у вересні 2005 року було сформовано циклову комісію викладачів правових дисциплін, до якої увійшли: Купчишина Т. В., Цимбалюк В. І., Матвійчук А. В., Савченко Л. І., Стойка М. С., Мочкіна П. А., Дем‘янчук В. А., згодом до складу комісії було включено Самороков В. О., Панасюк С. В., Сирота О. Н., Горшунова Т. П., Купчишина І. В., Ільків О. В., Мосолова О. А., які і на сьогодні залишаються штатними викладачами – юристами.

Того ж року розпочала своє функціонування циклова комісія викладачів дисциплін напряму підготовки «Соціологія», яка зараз включає Лісковську М. В., Миронця М. Г., Салівончик О. В., Ніколаєву І. В., Бандуру Р. Р., Мороза В. І., а в попередні періоди роботи до складу комісії входили Ярмолюк С. С., Вакуліч Г. В., Сладковський Г. П.

У зв‘язку з ліцензуванням у 2005 році підготовки молодших спеціалістів за спеціальності «Фізичне виховання» до викладацької роботи в коледжі буди залучені: Гарієвський Ю. В., Морозинський В. Й., Бенедь В. П.,Данилюк Г. Ф., Горчак В. В., Бардусов А. І., Кардаш О. М., Кузнєцов Ю. А., Мирончук І. В., Савич П. В., Городь Є. А.

Крім того, педагогічний колектив, який забезпечує загальноосвітню підготовку, постійно поповнювався штатними молодими викладачами – магістрами: Заулочною А. М., Грицик Т. А., Кирильчуком О. М., Овсійчук Н. В., Віднічук Т. В., Шидловською О. П., Левчук М. В., Воронко М. М., Войтишин Н. В., Трофімчук Н. В., Присяжнюк Л. О., Левчунець О. В., Денисюк М. Ю.

Для забезпечення допризовної підготовки юнаків – студентів загальноосвітньої підготовки до роботи в складі циклової комісії були залучені офіцери Скарженюк В. І., Рижик О. М., Демчук О. О., викладачі кафедри військової підготовки НУГВП, на базі якої здійснюється навчання студентів.

Із подальшим розвитком коледжу з‘являлась потреба у розширенні його структури та керівного складу, зокрема, з вересня 2007 року розпочинає роботу відділ кадрів (Фещук І. М.), з 2008 року – художньо-мистецький відділ (Лампека В. М.), медичний пункт (Яскал Н. В.), а з 2012 року – методичний кабінет (Бережнюк К. С.). Водночас, з 2003 року Тадеєва М. І. обіймає посаду заступника директора з наукової роботи та практичного навчання, з 2005 року Мартинюк Г. Ф. – заступника директора з гуманітарної освіти та виховання, з 2007 року Назарук М. Й., а згодом з 2011 року Шевченко І. М. виконують обов‘язки заступника директора з питань довузівської підготовки, у вересні 2012 прийнято заступника з адміністративно-господарської роботи – Тадеєв М.А.

 

Про діяльність коледжу

З перших днів роботи перед педагогічним колективом постало першочергове завдання – забезпечення навчально-виховного процесу необхідними навчально-методичними матеріалами для здійснення підготовки студентів на належному рівні, зокрема, з дисциплін були підготовлені конспекти лекцій, методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійного вивчення дисциплін. Також постійно велась робота щодо наповнення комплексів навчально-методичного забезпечення необхідним унаочненням, роздатковим матеріалом, тестами, таблицями, схемами в залежності від специфіки навчальних дисциплін.

Педагоги циклових комісій впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Під час проведенні занять використовують нестандартні методи, які активізують пізнавальну діяльність студентів.

Наступні роки розвитку коледжу знаменувались постійним зростанням чисельності студентів як загальноосвітньої підготовки, так і за спеціальностями (на основі повної загальної середньої освіти), що вимагало і розширення педагогічного колективу, і вдосконалення інформаційного забезпечення.

Особливу увагу дирекція коледжу приділяє поповненню фондів бібліотеки коледжу необхідними для навчального процесу підручників та посібників, передплаті періодичних видань тощо. На сьогодні книжковий фонд бібліотеки складає понад 26 тисяч екземплярів, що в повній мірі забезпечує потреби викладацького складу та студентства. Варто відзначити постійну і системну роботу педагогічного колективу в напрямку розроблення та видання власного навчально-методичного продукту, в тому числі і на електронних носіях, що значно розширює можливість його використання.

Крім того, викладацький склад постійно працює над самовдосконаленням, яке включає:

-       активну методичну роботу циклових комісій,

-       участь у роботі методичних об’єднань викладачів-предметників області,

-       участь у різноманітних науково-методичних семінарах (Тадеєв П. О., Тадеєва М. І., Ярмолюк С. С., Вакуліч Г. В., Шевченко І. М., Самолюк О. В., Чорноус В. П., Мартинюк Г. Ф. та ін.),

-       наукову роботу, до якої залучено низку молодих викладачів (Миронець М. Г., Воронко М. М., Овсійчук Н. В., Левдер М. О.) та яка є доволі результативною – у 2010 році Чорноус В. П., викладач кафедри іноземних мов, захистивши кандидатську дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а у наступному році кандидатом педагогічних наук стала Мартинюк Г. Ф., викладач циклової комісії педагогічних дисциплін. Однак найбільших здобутків на науковій ниві досягли Тадеєв П. О., директор коледжу, і Тадеєва М. І., заступник директора з наукової роботи та практичного навчання, які в минулому навчальному році стали докторами педагогічних наук.

Внаслідок ретельної кадрової роботи, самовдосконалення та постійного підвищення власної кваліфікації викладачами на сьогодні сформовано цілісний педагогічний колектив, який у повній мірі забезпечує потреби навчально-виховного процесу. Свідченням цього можуть бути позитивні висновки численних акредитаційних експертиз можливості здійснення освітньої діяльності за кожною із спеціальностей, які впродовж десятирічної роботи коледжу неодноразово проводились комісіями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Не відстає у сфері самовдосконалення і студентство, яке крім основних занять, інтенсивно залучається до занять в гуртках, організованих викладачами-предметниками різних циклових комісій; участі у предметних олімпіадах як у коледжі, так і поза його межами (Шах А. з інформатики, Власюк О. з української мови та інші); тематичних конкурсах та конференціях («Молода економіка» - Величко О., Юськова А., з програмування – Лабунець М., «Пишаюсь тим, що я – українець» - Гусак В. тощо), вікторинах, відповідно до здібностей, нахилів та вподобань. Важливе значення для роботи в цьому напрямі відіграла організація та налагодження роботи предметних кабінетів та лабораторій.

Особлива увага приділяється спортивній роботі в коледжі, до якої залучені не лише студенти спеціальності «Фізичне виховання», але і представники інших спеціальностей. Команди коледжу з різних видів спорту є постійними учасниками та призерами щорічної Спартакіади серед вищих навчальних закладів Рівненської області. Так в 2012 році команда дівчат з волейболу (Вікторчук Т., Стасюк Д., Дячина Л.,Радкевич Ю., Лозінська М., Овезгільдієва Ю) здобула перше місце; команда з плавання ( Анишинець Р., Осадчий С., Ковальчук І., Коломейчук Ю., Дембіцька А., Андрощук Т., Нетрусов В., Марчук М.) – друге; а команда хлопців з волейболу (Відінчук Е., Мельничук Д., Пархомей О., Мельничук П., Музичко С.) – п’яте.

За десять років своєї діяльності РЕГІ коледж проклав шлях у доросле професійне життя 1034 своїм випускникам, понад 80% яких здобувши повну вищу освіту, отримали змогу працевлаштуватися за набутою спеціальністю, в тому числі у стінах рідного коледжу, зокрема: випускниці  Знайдюк Наталя (Програмування для ЕОТ І АС) та Салівончик Оксана (Соціальна робота).

Сьогодні коледж активно співпрацює в межах угод з низкою університетів не тільки Рівненщини, а й всієї України. Серед них – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, Житомирський державний педагогічний університет, Національний університет «КПІ», Тернопільський національний економічний університет та інші відомі в нашій країні вищі.

У коледжі започатковано паралельне навчання студентів за бакалаврськими програмами Вищої школи (університет) Єврорегіональної Економіки імені Альсіде де Гаспарі (Польща, м. Юзефов). Після закінчення курсу навчання наші випускники зможуть отримати диплом бакалавра за спеціальностями: правознавство, менеджмент, початкове навчання та дошкільне виховання, що дасть їм навчатися в магістратурі або працевлаштуватися в країнах Європейського Союзу.

З метою поглиблення пізнавальних інтересів і розширення творчих здібностей студентів при коледжі працюють курси вивчення сучасних європейських мов, психологічні тренінги, тренінги з побудови бізнес-проектів, практикуми з програмування та вивчення комп’ютерних дисциплін.

Принцип «освіта впродовж життя» реалізується в «Дитячому університеті» та «Університеті третього віку», які функціонують при коледжі.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Наші досягнення
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Соціальної роботи
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фінансово-економічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. акад. С. Дем'янчука, 4
факс. (0362) 60-88-61
тел. (0362) 23-03-68
моб. (067) 361-16-60
Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.

Тролейбус №3, №10 
маршрутне таксі №64, 30.
Зупинка Радіо завод.
Наш e-mail: regik2002@meta.ua

Останні новини

Студенти  Рівненського економіко – гуманітарного та інженерного коледжу групи 33-ПО завжди активні та допитливі і разом з куратором Яцюрик Т.В. відвідують  цікаві історичні пам’ятки нашої держави.
Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних  робітничих професій,
21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи. Цей день поклав початок Революції Гідності, боротьби за свободу та право будувати майбутнє України.
Мова – це великий Божий дар для людини. У світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного народу вона своя.  
9-го листопада 2017 року студенти Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу написали XVII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який відбувся під гаслом «Нас багато.
Більше новин

©2002-16 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту, гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.