Практичне навчання за спеціальністю Початкова освіта

Педагогічна практика є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Основною метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами професійної діяльності; формування професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу; виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення.

У процесі педагогічної практики студентів спеціальності “Початкова освіта” вирішуються такі завдання:

-           виховання у студентів любові до професії вчителя, прагнення до постійного професійного розвитку;

-           забезпечення умов для професійної адаптації студентів, залучення їх до активної діяльності в учнівських колективах;

-           закріплення і поглиблення знань студентів з психолого-педагогічних і фахових дисциплін, оволодіння засобами застосування цих знань для розв'язання педагогічних завдань;

-           ознайомлення студентів зі специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів;

-           формування у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних технологій навчання;

-           розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу;

-           формування у студентів творчого, дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності, набуття ними вмінь проводити наукові дослідження з використанням ефективних методів і методик педагогічних досліджень, а також умінь здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності та діяльності вчителів і колег-практикантів;

-           оволодіння вміннями спілкування з вихованцями, їх батьками та педагогами;

-           вироблення у майбутніх педагогів навичок самостійності у підготовці та проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи з вихованцями та особистої відповідальності за їх якість та ефективність;

-           сприяння розвитку і закріпленню особистісних властивостей студентів, які є передумовою формування їх педагогічної майстерності, індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх фахівців.

 

 

Види та терміни проходження практики

студентами спеціальності «Початкова освіта»

 

№ п\п

Назва практики

 

Курс, семестр

 

Тривалість практики

 

1

З позакласної та позашкільної виховної роботи

3 курс, 6 сем.

3 тижні

2

З основ природознавства та краєзнавства (польова практика)

3 курс, 6 сем.

1 тиждень

3

Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі

4 курс, 7 сем.

1 тиждень

4

Пробні уроки і заняття

4 курс, 7 сем.

5 тижні

5

Переддипломна практика

4 курс, 8 сем.

5 тижнів

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел.  (0362)64-22-77

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:

П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

маршрутне таксі № 53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Коледж працює у дистанційному режимі згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
Заліково-екзаменаційна сесія для студентів заочної форми
 для  студентів
У Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі
Більше новин

©2002-2020 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.