Про циклову комісію загальноосвітньої підготовки

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальноосвітньої підготовки Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу.

 Основна робота полягає у сприянні формуванню і закріпленню спеціальних умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки. Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів циклу, що постійно удосконалюються.

Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у навчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність дозволить першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для самих вихованців пройти цей нелегкий шлях соціальної і педагогічної адаптації.

 Педагоги циклової комісії впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. При проведенні занять широко використовуються нестандартні методи (урок-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття), що активізує пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня, студенти, крім основних занять, мають можливість відвідувати заняття в гуртках, брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе у дослідницькій роботі малої академії наук та вивченні спеціальних курсів, відповідно до їх здібностей, нахилів та вподобань.

Для індивідуальної роботи зі студентами педагоги-новатори циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує особистісний потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку, що дає можливість творчо розвивати особливості студента. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки міцні знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

На засіданнях комісії проводиться аналіз проведення екзаменаційно-залікових сесій та рубіжних атестацій студентів загальноосвітньої підготовки. Запрошуються та заслуховуються студенти, які мають академічні заборгованості та пропуски занять. Викладачами циклової комісії розробляються завдання щодо відпрацювання пропущених занять та складання академічної заборгованості. Слід відзначити системну і послідовну роботу кураторів в цьому напрямі, які впродовж навчального року не лише живуть внутрішнім життям ввірених їм академічних груп, а й підтримують тісний зв'язок з батьками, забезпечуючи при цьому достатньо високий рівень виховної роботи, адаптації та інтеграції студентів-першокурсників до життя коледжу.

Ведеться результативна робота щодо залучення студентів до загальноколеджівських виховних заходів, на яких вони гідно представляли свої групи; крім того, проводяться екскурсії, відвідуються тематичні виставки в обласному краєзнавчому музеї та обласній бібліотеці тощо.

 Активну роботу викладачі циклової комісії ведуть в сфері підготовки навчально-методичного забезпечення на електронних носіях та залучення цих доробків до електронної бібліотеки коледжу. Зокрема, підготовлено курси лекцій з цілого ряду навчальних дисциплін, методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та індивідуальної, самостійної роботи під керівництвом викладача. Крім того, сформовано електронну базу художньої літератури, яка є обов'язковою при вивченні курсів української та світової літератури.

 Враховуючи нововведення в сфері загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2010 р. № 587, який передбачає перехід на двохрічний термін загальноосвітньої підготовки, було відкоректовано навчальне навантаження та внесено зміни в перелік навчальних дисциплін охоплених цикловою комісією, таким чином загальноосвітня підготовка молодших спеціалістів здійснюється протягом двох навчальних років.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел.  (0362)64-22-77

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:

П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

маршрутне таксі № 53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Коледж працює у дистанційному режимі згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
Заліково-екзаменаційна сесія для студентів заочної форми
 для  студентів
У Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі
Більше новин

©2002-2020 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.