РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РЕГІ КОЛЕДЖУ

Група

Дата

Поч. іспиту, год.

Дисципліна

Прізвище та ініціали екзаменатора

Ауд

20-ФІЗ

17.12.13

9:00

Українська мова (за проф. спрямуванням)

викл. Мартинюк Г.Ф.

489

20.12.13

9:00

Основи філософських знань

викл.Пашко І.О.

241

23.12.13

9:00

Гігієна шкільна

викл. Горчак В.В.

241

26.12.13

9:00

Загальна фізіологія

викл. Трофімчук Н.В.

241

21-ЕФ

25.12.13

9:00

Основи філософських знань

викл.Пашко І.О.

361

20.12.13

9:00

Українська мова (за проф. спрямуванням)

викл.Мартинюк Г.Ф.

489

18.12.13

9:00

Податкова система

викл. Левдер М.О.

477

27.12.13

9:00

Політична економія

викл. Блюсюк В.П.

360

23-ПН

16.12.13

9:00

Українська мова (за проф. спрямуванням)

викл. Мартинюк Г.Ф.

489

26.12.13

9:00

СУМ з практикумом

викл. Мартинюк Г.Ф.

477

23.12.13

9:00

Основи філософських знань

викл.Пашко І.О.

361

28.12.13

9:00

Основи економічної теорії

викл. Плисюк С.А.

241

19.12.13

9:00

СРМ з практикумом

викл. Мартинюк О.Є.

241

24-КІ

19.12.13

9:00

Фізика (електрика)

викл. Борисюк Л.Р.

482

25.12.13

9:00

Комп’ютерна логіка

викл.Галянт С.А.

363

25-КН

18.12.13

9:00

Фізика(електрика)

викл. Борисюк Л.Р.

482

24.12.13

9:00

Комп’ютерна логіка

викл. Галянт С.А.

363

26-Ю

19.12.13

9:00

Українська мова (за проф. спрямуванням)

викл. Мартинюк Г.Ф.

482

24.12.13

9:00

Основи філософських знань

викл. Пашко І.О.

477

16.12.13

9:00

Теорія держави і права

викл. Сирота О.Н.

477

27-СП

23.12.13

9:00

Українська мова (за проф. спрямуванням)

викл. Мартинюк Г.Ф.

482

26.12.13

9:00

Основи філософських знань

викл. Пашко І.О.

105

30-ФІЗ

19.12.13

9:00

Педагогіка

викл. Горчак Т.Г.

361

23.12.13

9:00

Гімнастика з МВ

викл.Городь Є.А.

105

26.12.13

9:00

Підвищення спортивної майстерності

викл. Савич П.В.

482

31-ЕП

25.12.13

9:00

Інформаційні системи і техн. на п-стві

викл.Знайдюк Н.О.

357

28.12.13

9:00

Управління витратами

викл.Блюсюк В.П.

360

23.12.13

9.00

Економічний аналіз

викл. Левдер М.О.

232

32-Ф

24.12.13

9:00

Інформ. сист. і техн.у фін.-кред.установах

викл.Знайдюк Н.О.

357

27.12.13

9:00

Бух.облік та звітність комерційних банків

викл. Вернюк М.М.

105

33-ПН

20.12.13

9:00

Основи початкового курсу математики

викл. Шидловська О.П.

361

23.12.13

9:00

Практичний  курс  інформатики

викл. Бондарина І.В.

241

17.12.13

9:00

Педагогіка

викл.Горчак Т.Г.

241

34-КІ

16.12.13

9:00

Вища математика

викл. Левчук М.В.

482

19.12.13

9:00

Комп’ютерна електроніка

викл. Гулянська  М.М.

363

23.12.13

9:00

Операційні системи

викл. Знайдюк Н.О.

363

26.12.13

9:00

Електрорадіовимірювання

викл. Борисюк Л.Р.

357

35-КН

20.12.13

9:00

СКБД

викл. Галянт С.А.

357

17.12.13

9:00

Операційні системи

викл. Знайдюк Н.О.

363

25.12.13

9:00

Системне програмне забезпечення

викл. Бондарина І.В.

241

36-Ю

16.12.13

9:00

Адміністративне право

викл. Борейчук А.В.

477

20.12.13

9:00

Організація судових і правоохорон.органів

викл. Сирота О.Н.

477

23.12.13

9:00

Комп’ютерні технології в юрид. діяльості

викл. Галянт С.А.

359

37-СП

19.12.13

9:00

Місцеве самоврядування і соціальна робота

викл. Мороз В.І.

105

23.12.13

9:00

Основи валеології

викл. Салівончик О.В.

360

40-ФІЗ

17.12.13

9:00

Теорія і методика фіз. виховання

викл. Горчак В.В.

361

25.12.13

9:00

Гігієна ЛФК

викл. Михайлова Н.Є.

360

20.12.13

9:00

Підвищення спортивної майстерності

викл. Савич П.В.

105

43-ПН

18.12.13

9:00

Педагогіка

викл. Горчак Т.Г.

489

23.12.13

9:00

‘’Людина і світ’’зметодикою навчання

викл. Денисюк М.Ю.

234

26.12.13

9:00

Країнознавство

викл. Шихевич М.П.

234

44-КІ

27.12.13

9:00

Комп’ютерні мережі

викл.Суховецький І.О.

357

24.12.13

9:00

Мікропроцесорні системи

викл. Гулянська М.М.

359

20.12.13

9:00

Автоматизовані системи управління

викл. Борисюк Л.Р.

363

 

45-КН

25.12.13

9:00

Інструментальні засоби  візуаль. програм.

викл.Знайдюк Н.О.

359

19.12.13

9:00

Основи програмної інженерії

викл. Знайдюк Н.О.

357

16.12.13

9:00

Системне програмування

викл. Знайдюк Н.О.

357

46-Ю

23.12.13

9:00

Судочинство в господарських судах

викл. Борейчук А.В.

477

19.12.13

9:00

Кримінальний процес

викл. Сирота О.Н.

477

 

 

Консультації до іспитів проводяться напередодні о 13.00 год.

 

 

Начальник навчальної частини                                     Яцюрик Т.В.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Наші досягнення
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Соціальної роботи
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фінансово-економічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. акад. С. Дем'янчука, 4
факс. (0362) 60-88-61
тел. (0362) 23-03-68
моб. (067) 361-16-60
Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.

Тролейбус №3, №10 
маршрутне таксі №64, 30.
Зупинка Радіо завод.
Наш e-mail: regik2002@meta.ua

Останні новини

Студенти  Рівненського економіко – гуманітарного та інженерного коледжу групи 33-ПО завжди активні та допитливі і разом з куратором Яцюрик Т.В. відвідують  цікаві історичні пам’ятки нашої держави.
Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних  робітничих професій,
21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи. Цей день поклав початок Революції Гідності, боротьби за свободу та право будувати майбутнє України.
Мова – це великий Божий дар для людини. У світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного народу вона своя.  
9-го листопада 2017 року студенти Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу написали XVII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який відбувся під гаслом «Нас багато.
Більше новин

©2002-16 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту, гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.