Правила користування бібліотекою

Загальні положення


1.1. Правила користування бібліотекою Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98р. 
1.2 .Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси. 
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. 
1.4. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/293/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується директором коледжу.

Права та обов`язки читачів. 
Умови запису читачів до бібліотеки та порядок користування бібліотечними фондами:

2.1. Право на користування бібліотекою мають студенти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів коледжу. Користувачі інших вищих навчальних закладів, представники різних підприємств та установ обслуговуються, як правило, лише в читальних залах. 
2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі, користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою: брати участь в читацьких конференціях, літературних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека. 
2.3. Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Студенти заочної форми навчання подають додатково залікову книжку (при роботі в читальних залах). 
2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток та заповнюється читацький формуляр. 
2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено. 
2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято. 
2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат протягом місяця після заяви про втрату. 
2.8. Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку та читацькому формулярі. 
2.9. Навчальна література видається на абонементах молодших та старших курсів на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. 
2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 - 15 примірників на місяць, студентам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на терміном на 10-15 днів. 
2.11. Художня література у кількості не більше 3 примірників видається всім категоріям читачів на 15 днів.

Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп.2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, зобов'язані сплатити поштові повідомлення щодо повернення літератури. 
2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах. 
2.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти про НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку. 
2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читачів, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів. 
2.15. Для одержання літератури читач подає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. ПРИМІТКА: Читацький формуляр засвідчує факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі .

2.16. Читачі зобов`язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом. 
2.17. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на виданні відповідні службові позначки. 
2.18. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім. 
2.19. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.20. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визначеними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умови застосування цих цін.

2.21. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. 
2.22. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу коледжу. 
2.23. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну. 
2.24. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали. 
2.25. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред`явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею. 
2.26. Читачі, що закінчили коледж, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.27. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. 
2.28. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел.  (0362)64-22-77

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:

П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

маршрутне таксі № 53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Коледж працює у дистанційному режимі згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
Заліково-екзаменаційна сесія для студентів заочної форми
 для  студентів
У Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі
Більше новин

©2002-2020 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.