Нові надходження літератури

Харченко Б.І. та ін. Екологія: Основи екології. Навч. посіб.

Ред. Піча В.М. Все про соціальну роботу. Навч. енциклопедичний словник-довідник.

Матвієнко М.П. Комп’ютерна логіка. Навч. посіб.

Сташків Б.І. Право соціального обслуговування. Навч. посіб.

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. Монографія.

Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи в Україні. Навч. посіб.

Омельяненко С.В. Педагогіка. Тестові завдання. Навч. посіб.

мельяненко С.В., Кузьмінський А.І., Вовк А.П. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум.

Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов. Навч. посіб.

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування. Підручник.

Вознюк Г.Л. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням. Богданова І.М. Соціальна педагогіка. Навч. посіб.

Мединська Т.В., Власюк Н.І. Податкова система. Навч. посіб.

Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Гончарук Я.М. Казначейська справа. Підручник.

Медвідь Л.Г., Фостяк І.В. Облік у банках. Навч. посіб.

Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навч. посіб.

Пучковський Ю.Я. Польська мова. Практичний курс. Посібник.

Домагальскі С. Великий польсько-український, українсько-польський словник.

Бандур С.І., Заяць Т.А. Куценко В.І. та ін. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи. Монографія.

Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я. Соціальна робота. Навч. посіб.

Капська А.Й., Пєша І.В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Навч. посіб.

Навчальні програми для ЗНЗ із навчанням українською мовою для 1-4 кл.

Дяків О.П. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відноси. Навч. посіб.

Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва. Підручник.

Лазарович М.В. Історія України. Навч. посіб.

Волянська О.В., Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія. Навч. посіб.

Кремень В.Г. Історія української школи та педагогіки. Хрестоматія.

Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І. Фінансова статистика. Навч. посіб.

Табачук Г.П., Сарахман О.М., Бречко Т.М. Фінансовий облік у банках. Навч. посіб. 

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Наволокова Н.П.

Основи психології і педагогіки. Семенова А.В.

Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія. Гузій Н.В.

Навчальні екскурсії для молодших школярів. Кондратюк О.

Методика хорового співу у початковій школі. Хлєбнікова Л.О.

Матеріали до уроків трудового навчання у 1-4 класах. Глінка І.В.

Настільна книга молодого вчителя початкової школи. Новожилова М.О.

Іванова Л.І. та ін. Методика читання.

Майхрук М.І. Щоденник спостережень. Навч-польова практика з основ природознавства.

Мельник В.М. Мистецтво витинанки та аплікації.

Ковальчук Т.П. Художня обробка паперу. Курс І. Навчально-методичний посібник.

Ковальчук Т.П. Художня обробка паперу. Курс ІІ. Навчально-методичний посібник.

Король Я.І. Математика в початкових класах. Культура усного і писемного мовлення.

Король Я.І. Формування практичних умінь і навичок на уроках математики. 1-4 класи.

Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник.

Гордіюк Н., Діденко Л. Ведення ділової документації в початкових класах.

Мельник В. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва.

Савченко М. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей.

Коваль Г. та ін. Методика читання. Навчальний посібник.

Островський В. Уроки музики. 1- 4 кл.

Рудикова Л.В. Excel для студента .

Баженова И.Ю. C++ & Visual Studio.NET. Самоучитель программиста .

Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня .

Баженова И.Ю. C++ & Visual Studio.NET. Самоучитель программиста

Павловская Т.А. C++. Объектно-ориентированное программирование. Практикум .

Румянцев П.В. MFC - внутренний мир .

Курячий Г.В. Операционная система Unix. Курс лекций. Учебное пособие .

Столлингс Вильям . Операционные системы. Изд.4 .

Водолазкий В. Путь к Linux: учебный курс. Изд. 3 .

Відповідальність за адміністративні правопорушення.

Конституційне законодавство зарубіжних країн. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна.

Науково-практичний коментар кодексу Адміністративного судочинства / За заг. Ред. О.М. Пасенюка.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / За ред. Червоного Ю.С.

Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика – 2-ге вид.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (станом на 1 лютого 2011 року).

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / 2-ге вид. змінене і доповнене. За ред. В.М. Коссака.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / За ред. В.М. Кравчука, О.І. Угриновської.

Зразки цивільно-правових документів. Науково-практичний посібник/ За ред. В.О. Кузнєцова.

Зразки кримінально-процесуальних документів. Науково-практичний посібник/ За ред. М.П. Стрельбицького.

Адміністративне право України: Підручник / За заг.ред. Т.О.Коломоєць (Запорізький юридичний інститут).

Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової (ОНЮА).

Право соціального забезпечення України: Навч. посібник / 2-ге переробл.і доповн За ред. П.Д. Пилипенка.

Сімейне право України:Підручник. За ред. Є.О Харитонова, Н.Ю.Голубєвої.

Цивільні правовідносини: Навч. посібник / Є.О. Харитонов, О.І.Харитонова.

Адвокатура в Україні НПК до Закону «Про адвокатуру». Варфоломеєва Т.

Збірник позовних заяв. Практ. посіб. Роїна О.М.

Історія вчень про державу і право. Підр. Мироненко О.

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс. Підр. Шаповал В.М.

Конституційне право України. Підр. Погорілко В.Ф.

Кримінологія. Навч. посіб. Михайлов О.Є.

Митне право України. Підр. Іщенко Ю.В.

Сімейне право України. Підр. Борисова В.І.

Процесуальна документація у цивільних справах: теорія, методика. Фурса С.Я.

Фінансове право. Підр. Орлюк О.П.

Цивільне право України. Загальна част. Підр. Дзера О.В.

Цивільне право України. Особлива част. Підр. Дзера О.В.

Адміністративне право України. Посіб. Тацишин І.Б.

Кодекс законів про працю України. Станом на 01.03.11.

Митний кодекс України. Станом на 15.02.11

Міжнародне право. Навч. посіб. Антонович М.

Сімейний кодекс України. Станом на 14.03.11. Практ. посіб.

Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями. Лісовець О.

Соціальна педагогіка. Підр. Капська А.Й.

Українська мова за професійним спрямування. Підр. Шевчук С.В.

Українське ділове мовлення. Навч. посіб. Шевчук С.В.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел.  (0362)642277, (067)3611660

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:

П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

маршрутне таксі № 53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

Шановні студенти та викладачі коледжу!
Команда Українського центру оцінювання якості освіти
Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року.
РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Більше новин

©2002-2020 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.