Практичне навчання за спеціальністю Соціальна робота

Галузь знань  23 «Соціальна робота»

Код спеціальності 231 «Соціальна робота»

Кваліфікація «Соціальний працівник»

Термін навчання: - на основі базової середньої освіти – 3 роки

                           - на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки

 Вступні іспити на основі базової середньої освіти: українська мова та література, історія України або географія;

Сертифікати ЗНО на основі повної загальної середньої освіти: українська мова та література, історія України або географія або біологія

Навчальна практика з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування.

Навчальна практика з питань соціальної роботи проводиться згідно з навчальним планом в органах місцевого самоврядування.

Мета: подальше закріплення, поглиблення набутих теоретичних знань, а також знайомство з діяльністю місцевих органів самоврядування в сфері соціальної роботи.

Основні завдання практики:

­     загальне ознайомлення із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, які планують та здійснюють соціальну політику;

­     знайомство з контингентом осіб, що отримують соціальну допомогу через місцеві органи самоврядування;

­     ознайомлення з повноваженнями та функціями місцевих органів самоврядування, формами і методами їх розробки з верствами населення, які потребують соціальної допомоги;

­     ознайомлення з діловими контактами місцевих органів самоврядування з органами соціального захисту населення, організацією управління соціальним захистом населення.

Вимоги до знань і вмінь

Знати:

­     основні напрямки соціальної політики держави;

­     законодавство в сфері соціального захисту населення;

­     структуру місцевих органів самоврядування, які планують та здійснюють соціальну роботу;

­     проблему соціального захисту людей;

­     основні форми і методи роботи місцевих органів самоврядування з верствами населення, які потребують соціальної допомоги.

Вміти:

­     застосовувати на практиці нормативні акти з питань щодо надання соціальної допомоги;

­     здійснювати організаційну та консультативну роботу;

­     збирати якісну інформацію, необхідну для соціальної роботи та управління.

 Навчальна практика з питань соціальної роботи на виробництві 

Практика має своєю метою поглиблення та систематизацію теоретичних і практичних знань, пов'язаних із психологією управління та соціальною роботою на виробництві. Вона націлена на закріплення прак­тичних навичок соціальної роботи та розвиток умінь управлінської діяль­ності, набуття необхідного досвіду роботи в обраному напрямку спеціалізації.

Основними завдання практики є:

­     набуття студентами професійних умінь із спеціальності;

­     систематизація та практичне закріплення теоретичних засад соціальної роботи на виробництві та психології управління;

­     вивчення організації і. принципів діяльності соціальної роботи на виробництві;

­     прищеплення навичок управлінської діяльності.    

Вимоги до знань й вмінь 

Знати:

­     стан соціальної роботи та її організацію на виробництві;

­     основи психології управління та основні заслання і методи організації соціальної роботи на виробництві:

­     цільові програми соціального розвитку;

­     методи управління та стилі керування;

­     особливості соціального проектування і моделювання;

­     основні характеристики колективу та соціальні процеси, що відбуваються в ньому.

Вміти:

­     застосовувати на практиці знання психології управління та етичні підходи у соціальній роботі на виробництві;

­     здійснювати організаційну, консультативну та представницьку роботу;

­     правильно оформляти відповідну документацію;

­     використовувати оптимальні методи зняття психологічної напруги;

­     збирати якісну інформацію для соціальної роботи та управління;

­     вести прийом та надавати соціально-психологічну допомогу працюючим на виробництві;

­     налагоджувати необхідні для соціальної роботи на виробництві контакти з керівництвом та суміжними службами, профспілками тощо;

­     оцінювати проведену соціальну роботу.

  Технологічна практика в органах соціального захисту населення.

Технологічна практика проводиться згідно з навчальним планом у районних (міських) органах соціального захисту населення (управліннях соціального захисту населення. Територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян або відділеннях соціальної допомоги вдома).

Практика ставить такі завдання:

-       закріплення, поглиблення і систематизація теоретико-практичних засад соціальної роботи, соціального захисту та обслуговування в Україні;

-       засвоєння основних методів і технологій, що використовуються в установах системи соціального захисту та їх структурних підрозділах;

-       набуття практичного досвіду застосування загальних і спеціальних технік і методик соціальної роботи;

-       формування умінь і навичок роботи з основними категоріями громадян, які обслуговуються;

-       оволодіння навичками управлінсько-організаційної роботи у сфері соціального захисту населення;

-       виховання в майбутніх спеціалістів деонтологічного підходу до обраної спеціальності та усвідомлення необхідності постійно підвищувати свій професійний рівень.

 Вимоги до знань та умінь

Знати:

-       систему права та законодавства, а також механізм правового регулювання у сфері соціального захисту населення;

-       порядок застосування норм соціального права;

-       цільові програми соціального і правового захисту ветеранів війни;

-       діловодство в органах соціального захисту населення та основні напрямки його автоматизації і механізації;

-       основні форми і методи соціальної роботи в органах соціального захисту населення;

-       організацію роботи системи соціального обслуговування та послуг в Україні;

-       структуру Територіального центру та його підрозділів;

-       правове положення, основні завдання та функції установи, повноваження та функції посадових осіб;

-       психологія та умови прийняття на обслуговування непрацездатних громадян;

-       основні види послуг, що надаються структурними підрозділами Територіального центру;

-       проблеми соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, психологічні особливості організації роботи з цією категорією інвалідів.

 Вміти:

-       застосовувати на практиці нормативні акти з питань соціального захисту населення;

-       кваліфіковано, у відповідності з діючим законодавством, визначити наявність у заявника права на соціальні допомоги чи послуг;

-       на високому професійному рівні надавати допомогу одиноким, непрацездатним громадянам;

-       застосовувати на практиці основні та соціальні методи і технології соціальної роботи;

-       оформляти пенсійні справи та особові справи громадян, які обслуговуються;

-       правильно, доступно і кваліфіковано проводити роз’яснювальну роботу з громадянами з питань соціального захисту населення;

-       організовувати і здійснювати заходи по медико-соціальній, побутовій та психологічній реабілітації непрацездатних.

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Наші досягнення
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Соціальної роботи
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінансово-економічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. Київська, 64б
(приміщення Європейського університету)
тел. (067) 360-16-60
(0362)64-22-66, (0362)64-22-77
Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.

маршрутне таксі №32,70,53,34,41
Зупинка
Європейський університет.
Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

Останні новини

Вітаємо студентів коледжу, їх батьків та педагогічний колектив з Днем знань!
Наказ

Наказ

17.08.2018
про зарахування на навчання
на основі повної загальної середньої освіти
вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність Фізична культура і спорт   
для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник
для вступників на основі повної загальної середньої освіти спеціальності «Фізична культура і спорт» 
Більше новин

©2002-2018 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.